Oplossingen op maat

Overheid, provincie en gemeente hebben de ambitie uitgesproken om in 2050 volledig circulair en energieneutraal te zijn. Tegelijkertijd is het ook van belang om de omgeving klimaatbestendig te maken, de sociale cohesie te bevorderen en mensen in beweging en gezond te houden. Mooie doelstellingen, waar momenteel serieus werk van wordt gemaakt.

Duurzaam ontwerpen

Met een achtergrond in de milieugerichte productontwikkeling heeft Ontwerpbureau Fix de kennis, methodiek en ervaring in huis om klanten te helpen bij deze transitie. Met een flinke dosis innovatiekracht, creativiteit en enthousiasme ontwikkelt zij duurzame concepten, producten en ruimten die passen in een energieneutrale en circulaire samenleving. Afhankelijk van het project wordt in overleg met de betrokkenen bekeken op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven.

Belangrijke ingrediënten zijn:

Draagvlak en bewustwording

Om mensen mee te krijgen in de energietransitie is het belangrijk dat duurzaamheid ook in de leefomgeving zichtbaar wordt. Dit geeft vertrouwen in het eigen kunnen en een positieve beleving van de mogelijkheden van duurzame energie.

CO2-reductie

Het doel is om de CO2 uitstoot tijdens de hele levenscyclus zo laag mogelijk te houden. Door het toepassen van duurzame energie, hernieuwbare materialen en het  vergroenen van de omgeving  kan het project wellicht zelfs CO2 negatief worden uitgevoerd. CO2-negatief houdt in dat er meer CO2 wordt gecompenseerd dan dat er vrijkomt tijdens de aanleg of renovatie en gedurende de levensduur van het project.

Duurzame energie

Het doel is om de energiebehoefte duurzaam op te wekken. Door het gebruik van duurzame energie wordt de CO2 uitstoot van fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en steenkool verminderd. Daarnaast komt de impact op het landschap daar te liggen, waar de energie ook wordt gebruikt. Dit is een kans om nieuwe recreatieve, energielandschappen te ontwerpen.
Ook kunnen objecten hierdoor zelfvoorzienend worden ontworpen, waardoor ze mobiel en verplaatsbaar blijven en daarnaast het elektriciteitsnet niet belasten.

Biobased materialen

Het doel is om waar mogelijk gebruik te maken van biobased materialen zoals hout, bamboe en plantaardige vezels zoals hennep en vlas. Deze materialen zijn in principe oneindig beschikbaar, mits ze uit duurzaam beheerde plantages en bossen komen. Daarnaast kost de productie en verwerking van deze materialen over het algemeen minder energie dan van aluminium, staal en kunststof. In haar projecten streeft Fix er naar de eigenschappen van een materiaal optimaal tot haar recht te laten  komen. De warmte van hout zorgt bijvoorbeeld voor een openbare ruimte waarin mensen zich thuis voelen.

Circulair

Het doel is om in een project zoveel mogelijk gebruik te maken van circulaire materialen, bij voorkeur uit de directe omgeving, en ervoor te zorgen dat het project zelf ook weer circulair is voor toekomstig gebruik. Een belangrijk middel hiertoe is om producten modulair en demontabel te ontwerpen.

Nieuwsbrief

FIX bestaat 25 jaar. Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze acties en evenementen.