Dit project van Rijkswaterstaat heeft tot doel het ontwikkelen van een modulair bouwsysteem, dat meer eenheid brengt langs de weg en kostenbewust is. Bij de ontwikkeling van dit bouwsysteem is door Fix ook het reduceren van de milieubelasting, CO2 reductie en energieopwekking meegenomen.

Opdrachtgever Rijkswaterstaat De rol van FIX 2e prijs voor inzending Modulaire geluidsschermen, schrijven projectplan, samenstellen projectteam, diverse onderzoeken, ontwerpen eerste bouwsysteem, visualiseren diverse uitvoeringen, realisatie A27 Jaar 2000 - 2004

Verschillende oplossingen

Ontwerpbureau Fix heeft het idee voor een modulair geluidsscherm in opdracht van Rijkswaterstaat verder uitgewerkt, onderbouwd en ingediend voor de MIT prijsvraag van Rijkswaterstaat. Hiermee is de 2e prijs behaald, waardoor het mogelijk werd het modulaire systeem verder uit te werken.

In het ontwerp zijn verschillende eisen geïntegreerd; kostenbesparing, meer eenheid langs de weg, geluidsabsorptie, functionele integratie en zichtbaar maken van zonne-energie, zo min mogelijk impact op de weggebruiker en inpassing in de omgeving.

Speerpunten
  • Meer eenheid langs de weg
  • Kostenbesparing
  • CO2-reductie
  • Energieopwekking
  • Zichtbaar maken duurzaamheid
Ontwerpbureau FIX

Ook een bouwproject waarin duurzaamheid zichtbaar moet worden?

Neem contact op