Het doel van het project de N211 geeft Energie! was om de eerste CO2 negatieve weg te ontwikkelen. Belangrijk daarin was niet alleen het reduceren van CO2, maar ook het zichtbaar maken van duurzame maatregelen en het creëren van een positieve beleving voor omwonenden en weggebruikers, zodat er een vliegwieleffect ontstaat. Een project dat Fix op het lijf geschreven was.

Opdrachtgever BAM, Provincie Zuid-Holland De rol van FIX Ideegeneratie en visualiseren duurzame innovaties. Uitwerking innovaties tot produceerbaar ontwerp. Productiebegeleiding innovaties Jaar 2018

Je kunt het verhaal wel vertellen, maar je moet het voelen. Daarom hebben wij duurzaamheid zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt.” De projectleider hoopt dat wanneer iemand over de N211 rijdt, bewust wordt van het feit dat het ook anders kan: duurzamer.

Kees van Bergen, projectleider Provincie Zuid-Holland

Duurzame innovaties

Tijdens de tenderfase heeft Fix diverse ideeën voor het zichtbaar maken van innovaties langs de weg gegenereerd en gevisualiseerd. Na het winnen van de tender heeft Fix diverse innovaties mogen uitwerken en kunnen zorgen voor realisatie hiervan.

– houten ontmoetingsruimte met geïntegreerde zonnepanelen
– houten abri’s met geïntegreerde zonnepanelen
– het groene zichtscherm
– de zonnehaag
– het communcatiebord besparing kg CO2
– de Seat Solar met verlichting
– diverse interactieve en educatieve speeltoestellen op duurzame energie zoals de Zonnebloem, Fonteinfiets en het Elektrospel.

Speerpunten
 • Zichtbaar maken duurzame innovaties
 • Creeren van bewustwording
 • CO2-reductie
 • Seat Solar banken

  verlichten de wachtruimte

 • Solar
  ontmoetings
  plaats

 • Houten abri

  transparante zonnepanelen en bankje met oplaadpunten

 • 'Begroeid' zichtscherm

  met groene zonnepanelen

 • Communicatiebord

  geeft kg CO2 besparing weer

 • Zonnehaag

  met groene zonnepanelen

Ontwerpbureau FIX

Ook een tender waarin duurzaamheid de hoofdrol speelt?

Neem contact op